Activiteiten

Een sleutel voor iedereen. Nationale Actieweken 5 - 17 oktober.

actieweek.jpg

Het Ministerie van de Wooncrisis organiseert van 5 - 17 oktober nationale actieweken rond de woonproblematiek in België. In het kader van deze actie periode worden in verschillende steden in het land allerhande acties opgezet om de woonproblematiek onder de aandacht van het publiek en politici te brengen.

Feestelijke opening op 5 oktober, Brussel

De actie periode opent op 5 october met een spetterend feest en optocht.
De flyer met meer info over deze opening kan je hier downloaden

Programma

30/09/08: Vrouwen en wonen: colloquium in Brussel . Logement: quand les femmes s'en mêlent: colloque à Bruxelles

05/10/08: Feestelijke opening van de actieweken in Brussel . Ouverture festive de la campagne à Bruxelles

08/10/08: Op uw wachtlijst kunnen wij niet wonen: actie voor het Vlaams Parlement in Brussel. Action devant le parlement Flamand à Bruxelles, pour plus de logements sociaux

10/10/08 en 11/10/08: Acties rond immobiliënspeculatie en uithuiszettingen rond Guillemins-station in Luik
Actions au quartier de la Gare Guillemins à Liege

11/10/08: Dag van de wooncrisis in Gent . Journée de la crise du logement à Gand

11/10/08: FOU: Parijs kraaknetwerk stelt zich voor in Brussel . FOU un réseau de squats français se présente à Bruxelles

15/10/08: Leeg, bezet, uitgedreven. Tocht langs veelzeggende leegstand in Brussel . Vide, occupé, expulsé: visites de sites emblematiques à Bruxelles

17/10/08: International dag tegen de Armoede in Brussel . Journée internationale contre la pauvreté à Bruxelles

17/10/08 en 18/10/08: Camping (z)onderdak, de pijnpunten van het woonbeleid in Antwerpen .

Voor alle info die gedurende deze actieperiode gepland zijn kan je terecht op de website van het Ministerie van de wooncrisis.

Ronde Tafel conferentie Wonen Groen!, 6 oktober

Op maandagnamiddag 6 oktober 2008 organiseert Groen! een rondetafelconferentie in het Vlaams Parlement over het thema "betaalbaar huren in Vlaanderen". Dit naar aanleiding van de plannen om de federale huurwet te regionaliseren.

De schrijnende toestanden op de huurmarkt in Vlaanderen zijn bekend en de uitdaging is om via een nieuw huurdecreet onze slecht werkende huurmarkt grondig aan te pakken en het huren voor iedereen betaalbaar te maken.

Het belooft een boeiende namiddag te worden!

Inschrijven is volledig gratis en kan per mail naar <mailto:liesbet.deweder@groen.be> eb.neorg|redewed.tebseil#eb.neorg|redewed.tebseil

25 jaar huurderssyndicaat. 12 september 2008, Hasselt.

Op 12 september 2008 viert het huurderssyndicaat haar 25-jarig jubileum te Hasselt, met ondermeer een academische zitting en een etentje. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht op de website van het huurderssyndicaat

Woondebat BRUGS FORUM, 22 mei 2008

Wordt 2008 het jaar van de inhoud ?
Kom af naar het Brugs Forum en debatteer mee :

Do 22 mei : “(On)betaalbaar wonen : een recht?” met spreker Anke Hintjens van ‘Actie Betaalbaar Wonen’

Locatie : Café Hollandse Vismijn (zaaltje boven), Vismarkt, 8000 Brugge

Uur : 20h

Debat. Waar kan een arme nog wonen?

Hasselt, maandag 21 april 2008, om 19u

Op 21 april verzamelen een 140tal mensen uit allerlei verenigingen en actiegroepen om in debat te gaan over het Vlaamse woonbeleid met politici en de bevoegde minister Keulen. En debat was er.
De Vlaamse regering had net 45.000 nieuwe sociale woningen beloofd tegen 2020. Actie Betaalbaar Wonen is tevreden over de belofte maar stelt de vraag waarom dit pas op het einde van deze regering beloofd wordt. De uitvoering zal voor de volgende regering zijn.
Keulen benadrukt dat het een verdubbeling is van de huidige inspanningen en dat het probleem vooral bij een gebrek aan capaciteit bij de bouwsector is. Daarop roept iemand van uit de zaal dat men dan snel de mensen zonder papieren regulariseert en hen een opleiding voor de bouw moet geven.

Veerle Heeren van de CDenV maakt duidelijk dat de regering het decreet met de beloofde sociale woningen nog niet gestemd heeft en dat het pas definitief is als het door het parlement wordt goedgekeurd. Dat kan pas ten vroegste in oktober gebeuren, na het bekomen van de juridische adviezen en het parlementair debat.
Herman Reynders van de Sp-a gaat er van uit dat alle partijen het eens zijn met de bouw van de sociale woningen en dat er dus ook onder een nieuwe regering werk van zal gemaakt worden.
Verder doet Reynders een oproep om ook rekening te houden met de mensen met een gemiddeld inkomen die het vandaag ook moeilijk hebben om rond te komen.
Mieke Vogels van Groen! lanceert het idee van een maximumhuur-factuur. Zolang er niet voldoende sociale woningen zijn mogen mensen maximum 20% van hun inkomen aan huur besteden. Dit moet opgevangen worden door een huursubsidie.

Keulen argumenteert dat het bedrag dat vandaag uitgegeven wordt aan huursubsidies al verdrievoudigd is.
Voor Wasda blijft dit onvoldoende. Er moet een uitbreiding van het systeem van de huursubsidie komen (nu enkel voor verhuizen naar betere woning en beperkt in de tijd). Alle mensen die op een wachtlijst staan voor een sociale woning én een laag inkomen hebben zouden een huursubsidie moeten kunnen krijgen.
Voor Heeren van de CDenV mag huursubsidie enkel een noodoplossing blijven.

De krakersbeweging houdt een pleidooi tegen de marktwerking die de rijken rijker en de armen armer maakt. Om in de behoeftes van de mensen te voorzien kan men niet op de marktwerking rekenen. De markt bekommert zich enkel om de winst van enkelen.
Hierop volgde een zenuwachtig debat.
Vogels gaat een eind mee in de analyse van de krakersbeweging en verdedigt de idee dat er meer controle op de markt moet zijn.
Reynders stelt dat hij het eens is met de analyse maar niet met de gevolgde strategie.
Keulen en Heeren verdedigen de middenklasse die volgens hen veel plichten en weinig rechten hebben maar wel de belastingen betalen waarmee de sociale voorzieningen worden uitgebouwd.

Vanuit de zaal wordt ook nog gepleit voor de blokkering van de huurprijzen, het stopzetten van de notionele interestaftrek ten voordele van de bedrijven, die aan de overheid 2 miljard kost.

Reynders stelt dat de mensen lagere belastingen en geen hogere uitkeringen willen.

Op de vraag van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen waarom pas na vijf jaar een leegstandtaks geheven wordt, antwoord de minister dat hij dat zal laten nakijken en dat hij bereid is tot overleg met het VOB om desgevallend die wetgeving bij te sturen maar dat we geen drama’s bij eigenaars mogen veroorzaken.

Het besluit is duidelijk. Het beleid heeft betaalbaar wonen jaarlang verwaarloosd. Elke extra inspanning vandaag kan de achterstand niet snel genoeg inhalen.
Het publiek heeft duidelijk laten voelen dat ze de situatie als dramatisch ervaart.
Het is nu aan de sociale bewegingen om alert te blijven en te zorgen dat de beloftes waargemaakt worden en de inspanningen voor een sociaal (woon)beleid vergroot worden.

Volgende afspraak in Limburg is maandag 8 september bij het Huurderssyndicaat.
Volgende nationale afspraak is 17 oktober, werelddag van verzet tegen armoede.

Een uitgebreider verslag, opgesteld door het Huurderssyndicaat, kan je hier lezen: VerslagHuurderssyndicaat.doc

Forum van de wooncrisis, 16 februari 2008, Brussel

Dit evenement wil praktische oplossingen zoeken en tonen voor de huidige wooncrisis, en op zoek gaan naar nieuwe manieren om de strijd voor het recht op wonen te voeren. De wooncrisis treft vandaag alle sociaal zwakkere groepen in de samenleving. Sommigen, zoals vluchtelingen en daklozen, worden
nog harder getroffen. Momenteel zijn er overal in België groepen actief die op creatieve en
onconventionele manieren mensen huisvesten en/of strijd voeren voor het recht op wonen voor iedereen. Het Forum wil een betere samenwerking tussen die groepen stimuleren.

Programma

- ’s morgens (van 9u30 tot 12u30) kunnen groepen of individuen actief voor huisvesting zich voorstellen via een standje of een infomoment. Om de deelnemers van het forum extra inspiratie te geven worden er ook groepen uitgenodigd uit Frankrijk en Nederland.
- In de namiddag (13u30 tot 17u) nodigen we alle groepen en geïnteresseerden uit in thematische workshops mee te denken over nieuwe strategieën en ervaringen uit te wisselen. De workshops behandelen thema’s als het bezetten van gebouwen, nieuwe actievormen, collectieve woonprojecten, huisvesting voor mensen zonder papieren of hoe meer mensen betrekken bij de strijd voor
huisvesting. Wie geen zin heeft om te vergaderen kan in de namiddag ook deelnemen aan een tocht door Brussel, waarin de wooncrisis centraal staat. Aan het einde van de dag hopen we een meer zichtbare en effectieve woonstrijd te kunnen realiseren die collectief herkenbaar is in verschillende regio’s.
- ’s Avonds is er tijd voor ontspanning en ontmoeting: concerten, film, bar

Dit evenement is open voor iedereen die wil strijden voor het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen.

Praktisch

Het forum gaat door op zaterdag 16 februari van 9u30 tot 17.00 uur. Wie zin heeft kan ’s avonds nog blijven, voor optredens en films.

Plaats: Koningslaan 123, 10 min. tevoet van Brussel-Centraal , vlakbij metrostation Kruidtuin.
We voorzien ’s middags een maaltijd . Om te weten hoeveel eten we moeten voorzien, geef ons een seintje als je zinnens bent te komen.

Het Forum wordt georganiseerd door het Ministerie van de Wooncrisis, een aktie - en overlegplatform tussen verschillende verenigingen en mensen uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, actief voor huisvesting voor iedereen.

Wil je meewerken aan het forum? Heb je zin om je werking voor te stellen in een standje tijdens de voormiddag, heb je een interessante ervaring waarover je zou willen spreken, heb je andere suggesties? Contacteer ons dan zo vlug mogelijk!
<http://www.wooncrisis.be/>

Dak- en thuislozen eisen hun rechten op

Het meisje met de zwavelstokjes nodigt allen uit op
Woensdag 26 december 2007 van 14u tot 19u

op de St-Andriesplaats in Antwerpen.

Op woensdag 26 december 2007, tweede Kerstdag, heeft op de Sint-Andriesplaats voor de vijfde keer het feest van de dak- en thuislozen plaats.

Op het podium zullen verschillende muzikanten en dichters optreden. Het wordt een kleinschalig, artistiek hoogstaand evenement, dat zeker haar plaats kan vinden binnen de eindejaarsfeesten. Het is de bedoeling om een warme en gezellige sfeer te creëren. Iedereen is welkom. Verschillende organisaties zullen eten en drinken uitdelen. Bedoeling is dat mensen een vrije bijdrage leveren naar eigen vermogen.

Het meisje met de zwavelstokjes staat symbool voor alle dak- en thuislozen die hun rechten opeisen. Op de affiche stapt ze gezwind vooruit en kijkt ons recht in de ogen. Ze heeft een aantal zwavelstokjes ontstoken tot een fonkelende fakkel. Het meisje vraagt

een thuis voor iedereen

Recht op wonen: een huis voor iedereen en dat ietsje meer, zodat mensen zich ook thuis kunnen voelen

Betaalbaarheid van woningen: plafondhuurprijzen, niet meer dan 1/5 van inkomen

Kwaliteit: huisjesmelkers moeten aangepakt worden, woningen moeten aan een aantal basisnormen voldoen

Toegankelijkheid: recht op huurwaarborgen, meer woonbegeleiding, beter toegankelijkheid van sociale woningen, voorrang aan daklozen

Thuisplekken voor mensen die (nog) geen thuis hebben. Meer woonkamers in onze stad. Plekken waar thuislozen regelmatig kunnen binnenlopen om op adem te komen

Meer laagdrempelige nachtopvang

Meer inloopruimtes: met was- en plasgelegenheden

Meer openbare toiletten

Het daklozenactiekomitee

Debatavond ACV Gent-EekloWoonbeleid, 4 december

De Pinte, 't Gildenhuis

De problematiek van het woonbeleid is niet nieuw: al jaren zijn de prijzen van de bouwgronden en van de koopwoningen aan het stijgen, verkrotting komt steeds vaker voor en de wachtlijsten voor sociale woningen zijn zeer lang. Op verschillende beleidsniveaus worden dan ook maatregelen genomen om iets te veranderen aan de problematiek maar er blijft nog veel werk aan de winkel.

Graag laten we enkele experten aan het woord rond deze problematiek:
- Joke Schauvlieghe rond het Vlaamse woonbeleid
- Guy Blomme rond het gemeentelijke woonbeleid in de Pinte
- Marc Timbremont rond sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadien gaan we met het panel in discussie en is er uitgebreide mogelijkheid tot vragenstelling.

Het Ministerie van Wooncrisis nodigt uit:

« 123 woningen »

29 november 2007, Brussel

Het Ministerie van Wooncrisis wil in België een brede beweging vormen van mensen en groepen die het recht op wonen opeisen. De basis werd vorige winter gelegd, toen enkele Brusselse groepen, geïnspeireerd door voorbeelden uit Parijs, besloten de krachten te bundelen. In dat kader loopt er nu een
reeks van ontmoetingen met groepen die ijveren voor het recht op wonen. Deze gaan door in de Koningstraat 123 in Brussel.
Een eerste actie van het Ministerie van Wooncrisis was de bezetting van het Gesu-klooster in Sint Joost. Na de ontruiming van dit klooster zochten de bewoners hun intrek in een ander leegstaand gebouw, een paar honderd meter verderop, in de Koningstraat 123. De bewoners van dit pand zijn nog steeds
actieve partners van het Ministerie.
Maar in de eerste plaats ontwikkelen zij hier een uniek woonproject. Mensen met de meest diverse achtergronden, waaronder ex-daklozen, studenten, mensen zonder papieren, werkenden en studenten, geven dag aan dag vorm aan een nieuwe manier van solidair samenwonen.
Op donderdag 29 november nodigen ze u uit bij hen thuis
Om 19u30 : voorstelling van « 123 woningen », het project van de bewoners
van het pand in de Koningstraat
Om 21 u : optreden van 123 a clock, een gelegenheidsgroepje van de bewoners.

Actie Animo Kortrijk 3 november 2007

Op zaterdag 3 november voert animo, jong-links in Kortrijk, actie in de winkelstraten waarmee de jongerenbeweging van sp.a de nood aan degelijke sociale woningen in Kortrijk en Vlaanderen wil aankaarten. Vanaf 13u30 gaan de jongeren op pad met een verzoekschrift aan het Vlaams parlement rond betaalbaar wonen en worden er foto’s van leegstaande panden in Kortrijk tentoongesteld. De jongeren vinden dat er zowel op Vlaams als op lokaal niveau nog meer werk moet worden gemaakt om betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen aan te bieden.

Ophaling handtekeningen Hasselt

De Brug, vereniging waar armen het woord nemen, uit Hasselt haalt handtekeningen op voor het verzoekschrift tijdens de Leopoldpleinfeesten.

abwonen1.jpg
abwonen2.jpg
abwonen3.jpg

Rebelse Parade, Gent 14 juli 2007, actie betaalbaar wonen

Foto's Rebelse Parade (Michel Vanhoorne, LEF)

rebels1.jpg
rebels2.jpg
rebels3.jpg

Woondebat in de Vooruit; veel volk, weinig vonken.

debat1.jpg

Ongeveer 180 mensen waren naar de balzaal van de Vooruit voor het grote debat over betaalbaar wonen.
Wouter Deprez gaf een heftige voorzet voor het debat met zijn fel gesmaakte oproep voor goeie en betaalbare huisvesting. Het vuur zat erin. Ook dankzij de swingende oproep van de Valse Teefjes voor goeie en goedkope woningen en filmpjes van Victoria Deluxe (die kan je hier herbekijken)
Jammer genoeg bleef het debat al bij al erg mat. De duidelijke vraag van docent Huisvesting, Pascal De Decker om te durven nadenken over de perverse effecten van de fiscale aftrek van de eigendomsverwerving, werd door geen enkele politicus opgepikt. Over het belang van meer sociale woningen was iedereen het eens maar antwoordde niemand op de vraag, waarom er dan niet meer gebeurt op dit vlak.

Lees hier het uitgebreide verslag, gemaakt door Tiens Tiens: /start/debat verslag vooruit.doc

wouter2.jpg

Groen Antwerpen: actie voor betaalbare woningen 30 mei 2007:

Beter en Betaalbaar Wonen : ook voor “A”

Iedereen heeft het recht op een goede en betaalbare woning.

In Antwerpen zijn veel mensen aangewezen op de huurmarkt. Maar je vind er geen enkele huurwoning meer onder de 400 €. Als je moet rondkomen van een leefloon van 650€ heb je dus een probleem. Veel mensen in onze stad wonen in erbarmelijke omstandigheden. Sommigen hebben zelfs geen dak boven het hoofd.

Groen! wil niet dat de huurprijzen verder blijven stijgen. Daarom vragen we een maximum factuur voor huur. We willen een plafond instellen en ervoor zorgen dat er voor woningen eerlijke prijzen gevraagd worden aan de hand van kwaliteit, de ligging, voorzieningen in de woning. Groen! wil een wet die het mogelijk maakt dat gemeenten en sociale huurkantoren met richthuurprijzen kunnen werken en huursubsidies kunnen geven aan mensen die moeilijk een woning vinden.

Om de huurmarkt te ontlasten, moeten er ook voldoende sociale woningen bijkomen. Groen! is het niet eens met het stadsbestuur dat de bouw van sociale woningen minder belangrijk vindt. Meer dan 6% sociale woningen in een wijk, vindt men al te veel. Mensen met minder geld worden uit sommige wijken verdrongen. Iedereen zegt dat het niet de bedoeling is, maar intussen gebeurt het toch. En moeten goedkopere gezinswoningen de plaats ruimen voor dure lofts.
Groen! zorgde ervoor dat er de laatste zes jaar 4000 sociale woningen bijkwamen in de stad. De komende jaren moeten er eens zoveel bijkomen. Want er staan nog altijd 15000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Groen! wil de bestaande huurwetgeving verbeteren. Het is een goeie zaak dat prijzen nu officieel moeten uitgehangen worden. Maar de partijen die deze regel stemden in het parlement, vertikken het wel om toe te kijken op de naleving hiervan in de stad. Dat is hypocriet.
Via standaardcontracten wil Groen! ook het huren buiten gezinsverband vergemakkelijken. Vandaag is dat enkel mogelijk via onderhuur. Ook kangoeroewonen (met verschillende generaties in één huis) willen we speciaal aanmoedigen.

Gezinnen die ervoor kiezen om in de stad een woning te kopen, willen we ook steunen. Het kadastraal inkomen moet groen ingekleurd worden (bv. op basis van de ruimte die huizen innemen). De onroerende voorheffing willen we laten variëren naargelang de wijk waar je woont.

Een betaalbare woning is ook een energiezuinige woning. Groen! wil een Sociaal Klimaatfonds om huurders en eigenaars goedkope leningen te geven als ze investeren in isolatie of zuinige ketels. Een stookoliecheque is goed, maar investeren in huizen die minder warmte verliezen, is veel slimmer.

Mensen die een huis of appartement kopen, willen we een groot deel van hun registratierechten teruggeven in de vorm van een klimaatkrediet, een soort protonkaart waarmee je kan investeren in het energiezuiniger maken van je woning. De verlaging van registratierechten kan gecumuleerd worden met de bestaande fiscale aftrekken voor energiebesparing in woningen (die er ook ooit kwamen onder impuls van Groen!). Voor nieuwbouw willen we mensen helpen die kiezen voor echt milieuvriendelijke oplossingen, zoals ecologische bouwmaterialen, zonnepanelen of passiefhuizen (huizen waar je zelfs niet meer moet stoken in de winter).

Op die manier winnen we drie keer : mensen betalen minder om goed te wonen, het milieu wordt er beter van en er worden heel wat jobs geschapen in de sociale sector en in de bouw.

TiensTiens-actie

TiensTiens, de Gentse alternatieve stadskrant, voerde op donderdag 17 mei actie voor meer sociale woningen, door een symbolische sociale woning te bouwen tegen het Gentse stadhuis.

tienstiens.png

Meer info over deze actie op de website van TiensTiens.

tienstiens1.jpg

Actie Wonen zonder Papieren

Meerdere Gentse organisaties worden in hun werking regelmatig geconfronteerd met de schrijnende woonsituatie van mensen zonder papieren in onze stad.

Intercultureel Netwerk Gent, Samenlevingsopbouw Gent en Woonfonds komen op voor het recht op wonen,ook voor hen.

Op woensdag 27 juni zetten deze organisaties hun standpunten kracht bij.

Actie wonen zonder papieren

van 10u tot 16u op de Vrijdagmarkt in Gent

U kan er kijken naar een fototentoonstelling en films en luisteren naar verhalen en muziek van en over de huisvestingssituatie van mensen zonder papieren.

Met bijdragen van Pieter-Jan De Smet, Marijke Pinoy, Mout Uyttersprot, Lieven Debrauwer en vele anderen.
De Fanfara Chatra zorgt voor de muzikale omlijsting met Roma muziek uit Roemenië.
Tijdens deze actie krijgen mensen zonder wettig verblijf, sympathisanten en voorbijgangers de kans een briefkaart te ondertekenen om hun steun te betuigen met betrekking tot onze standpunten. Deze briefkaarten worden later overhandigd aan de burgemeester en verantwoordelijke schepenen van de stad
Gent.

Ook u bent van harte welkom om deze actie mee te ondersteunen.

Waar kan een mens nog betaalbaar wonen?

Politiek debat

DONDERDAG 31 MEI

BALZAAL-VOORUIT, 20.00, GRATIS

Panel:
Vera Dua, Vlaams volksvertegenwoordiger, partijvoorzitter Groen!
Cathy Berx, Vlaams volksvertegenwoordiger, ondervoorzitter CD&V Dirk Van der
Maelen, fractievoorzitter Kamer SP.a Luc Willems, senator Open VLD

Moderator:
John Vandaele (Mo* Magazine)

Inleiding:
Pascal De Decker (docent huisvesting Hogeschool Gent)

Reportages:
Victoria Deluxe & Tiens Tiens

Omkadering vanuit de buik:
Wouter Deprez

Organisatie:
Vooruit, Victoria Deluxe, Tiens Tiens en Actiebetaalbaarwonen ism De Morgen,
ACW Gent, Krotbusters, Attac Gent, Imavo, Lef, Gentse Woonraad.

Vormingsavond sociaal wonen 31 januari

Kan een mens nog betaalbaar wonen?
Kritische schets van het gevoerde huisvestingsbeleid in Vlaanderen en België
door Pascal De Decker, docent Huisvesting aan Hogeschool Gent en Hogeschool Wenk Sint-Lucas Gent/Brussel.
De prijzen voor het huren of het kopen van een woning blijven onrustwekkend stijgen in België.
In Vlaanderen worden er 200.000 slechte woningen bewoond.
Een leefloner moet 61 procent van zijn inkomen besteden aan de huur van een woning op de privé-markt. Voor een sociale woning zou dat maar één derde van zijn inkomen zijn.
Er staan echter 70.000 mensen op de wachtlijst voor zo’n woning.

Waar gaat die 2 miljard euro die de overheid aan huisvesting besteed dan naartoe?
En hoe zou het anders kunnen.

Hartelijk welkom

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door

Actie Betaalbaar Wonen, Victoria Deluxe, TiensTiens

op woensdag 31 januari om 20 u, in de zaal van Victoria Deluxe, Warandestraat 13, 9000 Gent (dichtbij station Dampoort).

Inkom; vrijwillige bijdrage.

Meer informatie via HYPERLINK "mailto:anke.hintjens@gmail.com" moc.liamg|snejtnih.ekna#moc.liamg|snejtnih.ekna

Actie betaalbaar wonen op zondag 26 november

Op zondag 26 november gaan we weer op stap om handtekeningen te verzamelen voor het verzoekschrift voor betaalbaar wonen. Plaats van de actie is de zondagsmarkt aan het Van Beverenplein aan de kant van de Ryhovelaan in Gent (Bloemekenswijk).

We hopen om daar, tussen 10u30 en 12u30 weer een heleboel handtekeningen op te halen. Indien je samen met ons de handen uit de mouwen willen steken, geef dan een seintje aan Anke Hintjens op 0486/99 35 60 of 09/258 14 23. Wij zorgen voor verzoekschriften, pennen, en harde kaftjes

Actie Animo Gent 16 november 2006

“Keulen hoort het donderen”

actieanimo.jpg

Op donderdag 16 november om 10u voerde animo-gent actie in de Peerstraat voor meer sociale woningen. Tussen de Peerstraat en de Boomstraat staan 4 oude sociale woonblokken die eigendom zijn van de huisvestingsmaatschappij CVBA De Goede Werkmanswoning. De maatschappij verwierf de gebouwen met subsidies op 19/11/2001 na advies van Arohm Oost-Vlaanderen Cel Woonbeleid. Het advies toen luidde om ook het tussenliggend gebied met de garageboxen te verwerven om zo een totaalproject te kunnen realiseren, een mooi sociaal woningcomplex met diepe tuinen. Er was, zo zegt De Goede Werkmanswoning, een overeenkomst met de eigenaar van de boxen, NV Bussiness Unit, om alle grond van de twee blokken en de garageboxen theoretisch samen ‘in te brengen’ en dan op een efficiëntere wijze te herverdelen. Op die manier kon iedereen tevreden zijn: de eigenaar hield zijn boxen en de maatschappij kon een mooi geïntegreerd project verwezenlijken met diepe tuinen. NV Bussiness Unit betwist dat er ooit een akkoord zou zijn geweest.

De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij gaf echter wel toestemming aan de stad om het gebied te verwerven. Via Het Cominté van Aankoop werd gestreefd naar een regeling met de eigenaar in der minne. Deze was hiertoe niet bereid (05/02/2004). Maar ondertussen is de huisvestingsmaatschappij wel eigenaar van de leegstaande blokken. Deze woonblokken staan al 5 jaar te verloederen. Een doorn in het oog van de buurtbewoners dus. Zeker als je weet dat deze leegstand aanleiding geeft tot sluikstorting, enz… Nu zijn de ramen toegemaakt met panelen na klachten over krakers. Hoe dan ook kost dit ‘project’ de huisvestingsmaatschappij alleen maar geld voor onderhoud.

Een aanvraag tot onteigening werd hierom ingediend bij minister van Wonen Marino Keulen. Deze weigert echter het collectieve belang van de maatschappij te laten primeren op het particulier belang van NV Bussiness Unit. Een spijtige zaak en een wel erg nauwe invulling van liberalisme. Zeker als je weet dat de Gentse VLD samen met de sp.a binnen paars streeft naar meer sociaal woningen. Volgens animo-gent hoeven deze belangen helemaal niet tegengesteld te zijn.

De sociale huisvestingsmaatschappij moet haar project kunnen realiseren.
De garantie moet worden ingebouwd dat een sociale mix en voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd. Een sociale mix kan bijvoorbeeld door een deel van de woningen te voorzien voor alleenstaande bejaarden uit de Peerstraat voor wie een eigen huis te groot geworden is door hun leeftijd. Voldoende garages moeten voorzien worden in het nieuwe project, zeker als je weet dat er nog bewoners bijkomen met de bouw van het woningcomplex.

Donderdag sloegen wij onze tenten op in de Peerstraat. Wij bleven kamperen en wachten tot de sociale woningen zijn gerealiseerd. Onder het mom ‘weg met de garageboxen’ (waar ze nu zijn) bliezen we intussentijd op symbolische wijze onze ‘boxen’ op met luid gitaargeweld van AC/DC en met proffesioneel gebeatbox. Keulen heeft het horen donderen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.